โครงการอบรม “ Workshop วิทยากรต่างประเทศ ’’ ครั้งที่ 2 : Palliative Care in Elderly

จัดอบรมวันที่ 22-23 มีนาคม 2561

ณ ห้องหน้าเมือง ชั้น 3 โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

 

 

  • Date มีนาคม 10, 2018
  • Tags