อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดระบบบริการการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

รวมบรรยากาศ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดระบบบริการการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

(How to set Palliative Care Program)

ระหว่างวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2561

ห้องประชุม 1 – 2 ชั้น 18 อาคาร สว.1 โรงพยาบาลศรีนครินทร์

  • Date พฤษภาคม 29, 2018
  • Tags