ศูนย์การุณรักษ์ร่วมเป็นวิทยากร ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ศูนย์การุณรักษ์ รพ.ศรีนครินทร์ นำโดย รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล และ อ.นพ.อรรถกร รักษาสัตย์ ตอบรับคำเชิญจากกรมการแพทย์  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

  • Date เมษายน 19, 2019
  • Tags