ภาพกิจกรรมโครงการ advance course for palliative care ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. 62-1 ก.พ.62 ณ.ห้องประชุมนพดล ศูนย์หัวใจสิริกิติ์

ภาพกิจกรรมโครงการ advance course for palliative care

บรรยากาศในห้องประชุม

  • Date กุมภาพันธ์ 2, 2019
  • Tags