ยินดีต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2561 

ณ ห้องประชุมศูนย์การุณรักษ์ ชั้น 18

อาคาร สว.1 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • Date พฤษภาคม 10, 2018
  • Tags